• Strategie

  Strategie

  Het echte succes van een organisatie wordt bepaald door mensen. Een excellente Human Resource Strategie bouwt aan een organisatie waar de beste mensen willen werken. Want mensen maken het verschil. Ook als de organisatie verandert.

  Read more...
 • Talent Management

  Talent

  Onderzoek wijst uit dat Talent Management het rendement van de organisatie aanzienlijk kan verhogen. Daarvoor is het wel noodzakelijk om een geïntegreerde talent management systematiek te ontwikkelen en toe te passen.

  Read more...
 • Engagement

  Engagement

  Organisaties en individuen kunnen worden geïnspireerd door het vergroten van de engagement van medewerkers. Dit heeft een positief effect zowel op de duurzame inzetbaarheid van mensen als op het succes van de organisatie.
  Read more...
 • Performance

  Performance

  Om bedrijfsresultaten ook daadwerkelijk te kunnen realiseren is het van belang dat de organisatie helder is vormgegeven en medewerkers weten wat van ze wordt verwacht.

  Read more...

Wie is Anna van Dongen?

Anna van Dongen is een ervaren manager op het brede terrein van ‘mens en werk'. Zij begrijpt wat voor een organisatie belangrijk is en hoe het menselijk kapitaal hier goed kan worden ingebed. Als professional biedt zij u onderscheidend maatwerk op het terrein van Human Resource Management. Human Capital Management ziet de mens als actief kapitaal van de organisatie waarbij investering in mensen de bedrijfsresultaten verbetert. HR-beleid kan onderscheidend zijn als dit wordt geÏntegreerd in de organisatiestrategie. HR kan dan een kritische bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen en instrumenten adequaat inzetten. Rekening houdend met de in- en externe ontwikkelingen waarmee organisaties worden geconfronteerd, wordt het gevoerde beleid daarbij in duidelijke en meetbare resultaten vertaald.

Behoefte aan (tijdelijke) HR expertise of HR capaciteit?

De doelstelling van Human Resources is om getalenteerde medewerkers aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden. Daarmee wordt een goed ondernemingsklimaat gerealiseerd en kunnen de prestaties van uw organisatie worden geoptimaliseerd. Praktische uitvoerbaarheid is daarbij het uitgangspunt. Op basis van theorie, bewezen methodieken, haar ervaring en met de nodige energie en een goed inlevingsvermogen, geeft Anna van Dongen objectief en deskundig advies en concrete ondersteuning aan uw organisatie.

Is uw organisatie voorbereid op de toekomst? Wordt de juiste plek vervuld door de juiste mens? Of kunt u wat hulp hierbij gebruiken? Lees dan vooral verder of neem contact met haar op voor een afspraak.