Leiderschap

Resultaten van goed leiding geven

De ontwikkeling van leiderschap wordt wel gezien als één van de belangrijkste uitdagingen voor de 21e eeuw. Goede leidinggevenden hebben een positief effect op de organisatie waarin ze werken en op het inspireren en beïnvloeden van medewerkers. Van leiders mag worden verwacht dat ze hierbij het initiatief nemen. Een diagnose en ontwikkeling van leiderschap is niet eenvoudig, vele onderzoeken geven evenzoveel theorieën. Duidelijk is wel dat een slechte manager alle inspanningen van de beste bedrijven teniet kan doen.

In een High Performance Organisatie worden als belangrijke succesfactoren van de kwaliteit van Management genoemd:

  • Management geniet het vertrouwen van iedereen in de organisatie
  • Management is integer
  • Management heeft een voorbeeldrol voor medewerkers
  • Management neemt snel besluiten
  • Management coacht medewerkers om betere resultaten te behalen
  • Management is erg effectief

Leiderschapsontwikkeling wordt door veel leidinggevenden wel beschouwd als ‘education permanente’.  Belangrijk is in ieder geval dat aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van goed leiderschap in de organisatie en leiderschapsvaardigheden voor individuele managers. 

Anna van Dongen kan u helpen leiderschapsontwikkeling in uw organisatie op de kaart te zetten en verder te ontwikkelen.