Strategie

Het echte succes van een organisatie wordt bepaald door mensen. Een excellente Human Resource Strategie bouwt aan een organisatie waar de beste mensen willen werken. Want mensen maken het verschil. Ook als de organisatie verandert.

f-aMensen zijn de spil van elke organisatie. Medewerkers zorgen ervoor dat bedrijfsdoelen worden gerealiseerd. Een goed Human Resource (HR) beleid is dan ook één van de belangrijkste bouwstenen van een bedrijf. De veranderde marktomstandigheden en de uitdagingen binnen de organisatie zelf maken het noodzakelijk om uw HR-beleid hierop aan te passen en verder te optimaliseren. 

De belangrijke HR basis processen zijn het aantrekken, ontwikkelen en behouden van de juiste mensen. Centrale vragen daarbij: 

  1. Welke HR strategie past het beste bij uw bedrijfsvoering?
  2. Wat zijn de focusgebieden in de praktijk van het HR beleid?
  3. Hoe ziet het HR team eruit dat dit het beste kan ondersteunen? 

1. Ontwikkelen van de Human Resource strategie

Om onderscheidend te blijven en de juiste mensen te behouden voor het bedrijf is het belangrijk dat de HR strategie blijft aansluiten bij de markt. Dit betekent een regelmatige herijking en vernieuwing.  

Een belangrijke eerste stap voor een proactieve HR strategie is te weten wat de strategie van uw organisatie is en waar deze behoefte aan heeft. Op basis hiervan kunnen de juiste prioriteiten in het HR plan worden bepaald en activiteiten worden opgestart.

Dit lijkt vanzelfsprekend. Echter de weerbarstige praktijk stelt vaak andere (korte termijn) prioriteiten waardoor het tijd nemen voor een strategische vernieuwing achterblijft. Ook vragen de maatschappelijke context, de (technische) ontwikkeling van de organisatie en haar bedrijfsprocessen, de grootte en de aanwezige competenties om een ander human resources beleid voor die organisatie. HR Management blijft derhalve een complex vraagstuk.

Door bewust na te gaan wat de mens-uitdagingen van uw organisatie zijn en dit te helder te concretiseren met uw team kunnen goede uitgangspunten voor beleid worden neergezet. Op basis hiervan kan worden bepaald wat de gewenste investeringen zijn en hoe het (HR) activiteitenplan eruit dient te zien.

Back to top


 2. De focusgebieden voor HR zijn:
  1. Organisatieontwikkeling en workforceplanning;
  2. Werving & selectie;
  3. Arbeidsvoorwaarden & beloning;
  4. Performance management;
  5. Talent Ontwikkeling;
  6. Engagement;
  7. Communicatie en samenwerking.

Op elk van deze activiteitengebieden is het van belang een beleid te voeren om de juiste mensen aan te kunnen trekken en te kunnen behouden. In sommige organisaties is het van belang medewerkers te ondersteunen met hun ontwikkelingsvragen, terwijl in andere organisatie de omgang met flexibele dienstverbanden of de arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol spelen. Belangrijk is te bepalen wat de focus voor uw organisatie op dit moment dient te zijn. Daarmee maakt u het verschil.  


3. Het HR team

Er bestaat geen vaste formule voor de juiste samenstelling van een HR team. Op basis van de strategie, de omgevingsvariabelen en de competenties bij managers en medewerkers kan een passend team profiel worden gemaakt. Afhankelijk van de vraagstukken en de huidige samenstelling van het team wordt een team ontwikkelingsplan gemaakt. Door de juiste focuspunten te benoemen en op te volgen kunnen de teamleden hun competenties zodanig ontwikkelen dat de organisatie gedegen wordt ondersteund. In andere organisatie wordt ervoor gekozen met een klein kernteam te werken die de basisvragen weet op te lossen. Op specifieke kennisgebieden wordt dan vervolgens met een professionele consultant of bureau samengewerkt, bijvoorbeeld ten aanzien van organisatie- of opleidingsvragen. Ook kan een deel van de werkzaamheden worden geoutsourced bijvoorbeeld met betrekking tot de salarisadministratie.

HR scan

Indien u de behoefte heeft uw bestaande strategie of uw beleid tegen het licht te houden kan Anna van Dongen u daarbij adviseren. Ze heeft ervaring in het analyseren van het bestaande beleid, kan met een HR scan de organisatie doorlichten en kan veranderingstrajecten initiëren en implementeren.