Engagement

Organisaties en individuen kunnen worden geïnspireerd door het vergroten van de engagement van medewerkers. Dit heeft een positief effect zowel op de duurzame inzetbaarheid van mensen als op het succes van de organisatie.
20% betere performance door engagement!

f-cOnderzoek toont aan dat engaged medewerkers 20-28% beter presteren dan collega's die niet engaged zijn. Engagement stelt organisaties in staat superieure prestaties neer te zetten en concurrentievoordeel te behalen. 

Organisaties en individuen kunnen worden geïnspireerd door engagement (NL: Nederlands bevlogenheid) te vergroten. Geëngageerde (of bevlogen) medewerkers zijn vitaal en energiek, toegewijd, betrokken en klantgerichter. Ze zijn productiever, verzuimen minder, hebben een lager verloopcijfer en hun enthousiasme werkt met name ook aanstekelijk voor collega's wat de werksfeer zeer ten goede komt. Engagement is daarmee een voorspelling van organisatorisch succes en financiële prestatie.

Engagement is een van de meest ongrijpbare ingrediënten in het succes van een organisatie. Organisaties vinden het vaak lastig te begrijpen wat engagement nu precies is en hoe het te meten is en te verbeteren. Meetmethoden zijn vaak te high-level en identificeren onvoldoende de basisoorzaken van problemen. Managers daarentegen willen op een praktische manier medewerkers energiek en toegewijd krijgen en houden. Ze willen weten wat specifieke verbeteringsacties kunnen zijn en vooral hoe ze dat het beste kunnen realiseren.

Engagement kan vooral bereikt worden door een goed samenspel tussen de organisatie en de medewerker. De organisatie kan de voorwaarden scheppen om medewerkers prettig en goed te kunnen laten werken. Dit heeft positieve gevolgen voor de inzet en inzetbaarheid van medewerkers. Medewerkers die begrijpen wat de organisatiedoelstellingen zijn, die hun functie 'meester' zijn en meer autonomie krijgen bij het uitoefenen van hun functie ondervinden meer betrokkenheid en tevredenheid bij het behalen van organisatieprestaties. De inrichting van de organisatie draagt dus in belangrijke mate bij aan engagement binnen de organisatie.

Het belangrijkste aangrijpingspunt voor engagement wordt echter vaak genegeerd: de connectie tussen manager en medewerker. Een manager kan win/win oplossingen realiseren. Medewerkers moeten zelf natuurlijk positief in de organisatie staan en willen bijdragen aan het succes van de organisatie. Performance evaluatie heeft een positief effect op engagement als de medewerker de juiste feedback krijgt over zijn prestatie! Door goede werkafspraken te maken met medewerkers, regelmatig het presteren van medewerkers te bespreken en jaarlijks te beoordelen kan de engagement van medewerkers worden vergroot.

Communicatie

Communicatie is een belangrijk onderdeel van het welbevinden van mensen in organisaties en dus van engagement. Alleen als de kwaliteit van de communicatie goed is en klanten en medewerkers vertrouwen in u hebben, kunt u zaken doen of komt uw boodschap goed over. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet altijd. De eerste wet van de communicatietheorie is: “Het is onmogelijk niet te communiceren”. Iedere vorm van gedrag betekent communicatie. Communicatie is een van de belangrijkste instrumenten om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. Communicatie vereist visie, vakkennis, creativiteit en flexibiliteit. 

Engagement scan?

Indien u de behoefte heeft engagement binnen uw organisatie tegen het licht te houden, kan Anna van Dongen u daarbij adviseren. Engagement kan op verschillende wijzen worden onderzocht, afhankelijk van de tijd die eraan besteed kan worden en het beschikbare budget. Na meting van de engagement factor in uw organisatie kan een actieplan worden vastgesteld en geïmplementeerd waarbij bijvoorbeeld de specifieke focus op communicatie en communicatievaardigheden engagement op een positieve wijze kan beïnvloeden.

Leiderschap