Talent

Onderzoek wijst uit dat Talent Management het rendement van de organisatie aanzienlijk kan verhogen. Daarvoor is het wel noodzakelijk om een geïntegreerde talent management systematiek te ontwikkelen en toe te passen.

Talent Managementf-b

Verschillende onderzoeken (o.m. de Hackett Group) tonen aan dat een geïntegreerd talent management bedrijfsresultaten significant verbetert. Het rendement bij de Fortune 500 organisaties bleek door top performers gemiddeld met $247 miljoen USD te zijn verhoogd. Ook bleken top performers een 2% beter investeringsresultaat te realiseren in vergelijking met de gemiddelde performers. Het rendement op de activa zorgde zelfs uiteindelijk voor een viervoudige verbetering van de netto winst marge ($1 biljoen USD).  

In vele organisaties blijkt talent management echter moeizaam van de grond te komen. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn (naar McKinsey - ‘The people problem in talent-management’):

 • leidinggevenden besteden te weinig kwaliteitstijd aan het ontwikkelen van talent,
 • leidinggevenden committeren zich onvoldoende aan mensontwikkeling,
 • onvoldoende delen en inzetten van elkaars talenten (te silo’s in organisaties),
 • managers zijn niet bereid medewerkers te ‘labelen’ als goed, middelmatig of onvoldoende.
Integreren in uw bedrijfsstrategie en - cultuur

Talent Management is alleen succesvol zijn als deze wordt geïntegreerd in uw bedrijfsstrategie en als de resultaten van uw inspanningen worden gemeten.Om talent optimaal te benutten is het belangrijk dat ook in uw bedrijfscultuur blijkt dat managers er serieus werk van maken. Een goede communicatie over de inhoud en het belang van talent management is dan daarbij vereist. Managers moeten bewust omgaan met hun talenten. Regelmatig met medewerkers spreken over hun ontwikkeling en hoe de inzet van hun talenten en ambities het beste kan worden ingevuld. Een goede talent management strategie houdt verder rekening met de specifieke vereisten van uw organisatie, de kenmerken van de huidige (management) bezetting en de toekomstperspectieven. Ook wordt hierbij het belang erkend van differentiatie: de verschillende vormen van talent management die het beste aansluiten bij de verschillende doelgroepen (man/vrouw, leeftijd, etniciteit, functie).

Het belangrijke voordeel van een geïntegreerd talent management programma is dat medewerkers hun potentieel optimaal kunnen ontwikkelen waardoor de organisatie goed kan inspelen op de uitdagingen in de markten. Zo kunt u de competitie voor blijven. Een organisatie met getalenteerde en succesvolle medewerkers helpt ook bij de profilering op de arbeidsmarkt en trekt de beste medewerkers aan. Dit vergroot tevens het loyaliteitsgevoel van uw huidige medewerkers zodat talenten blijven behouden.

8 belangrijke vragen om Talent Management goed uit te voeren

Voor het succesvol daadwerkelijk invulling geven aan een geïntegreerde Talent Management Strategie zijn de volgende vragen van belang:

 1. Onderzoeken - Wat is de strategie van de organisatie en welke Talent Management Strategie past hierbij?
 2. Definiëren - Wat is het talent dat je nodig hebt om de strategie te realiseren?
 3. Werven - Op welke wijze werf je het beste talent om aan je behoefte te voldoen?
 4. Selecteren – Hoe selecteer je het beste talent om je visie te kunnen realiseren?
 5. Performen/presteren -  Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers het beste kunnen presteren?
 6. Engagen – Hoe beloon, motiveer en behoud je je talent het beste?
 7. Ontwikkelen – Hoe kun je het beste je talent ontwikkelen om aan je toekomstige behoefte kunnen voldoen?
 8. Meten - Zijn de organisatieresultaten door de ondernomen activiteiten verbeterd?
Ontwikkelen van een talentenstrategie?
Leiderschapsontwikkeling